Równy wojewodzie

że oboźny z córką jest w Warszawie, widziałem go przed chwilą..
KSIĄŻE _(żywo_).
Są tu? a! to nieszczęście dla mnie! Na coś ty mi to powiedział?
Żeby mnie drażnić i niepokoić?... Uciekłbym, ale noga moja nie daje mi siąść na koń... _(niespokojnie)_
Wiesz, gdzie oni są?... Chciałbym choć raz z daleka ...
_(nie śmiej się_) zobaczyć ją. — Gdzie mieszkają? Może wiesz kościół do którego chodzi?... powlókłbym się o kuli... tybyś mi pomógł?...
poszedłbym, zdaleka spojrzeć tylko, a potem...
ADAM.
Zdaje się nawet, mówiono mi.... że oboźny dopytywał o was.
KSIĄŻE _(cofając się)._
On, o mnie? po cóż ...
Ja się z nim widzieć nie mogę, nie chcę... Powiedz, że to niepodobna... Jeźliby ciebie pytano, mów... że mnie tu nie ma, że nie wiesz nawet, gdzie jestem ...
żeś niepewny, czy żyję... że umarłem pewnie z rany... A ten głupi Połaniec gotów się wygadać.
Scena XI.
Ciż. KORDYSZ _wychodzi ze drzwi bocznych_. KSIĄŻE _zobaczywszy go.
chce się usunąć. Oboźny mu się kłania._
KORDYSZ.
Miła dla mnie niespodzianka, mości książe, właśnie pragnąłem bardzo widzieć się z nim.
KSIĄŻE.
Witam pana... witam.
KORDYSZ.
Cóż to, książe jesteś ranny?
KSIĄŻE.
Trochę, bardzo lekko, ale już prawie zdrów jestem.
KORDYSZ.
Podwójnie nad tem boleję, Mości książe, raz że cierpisz, a ojczyzna w potrzebie traci tak dzielnego obrońcę, powtóre że mi to osobiście nie na rękę.
KSIĄŻE.
Osobiście panu?
jak to? dlaczego?
KORDYSZ.
Może tłumaczenie odłożyć wypada, kiedy ono dziś do niczego nie prowadzi...
KSIĄŻE.
Wiesz panie oboźny, że prawdziwie, zrozumieć nie mogę o co idzie. —
KORDYSZ.
Wszak mogę mówić otwarcie przy panu Adamie.
KSIĄŻE.
Jest to przyjaciel mój, brat przybrany, nie mam dla niego tajemnic.
KORDYSZ.
Więc dobrze, przy świadkach rzecz ta się lepiej rozwiąże. Mamy z sobą rachunek, mości książe.
KSIĄŻE.
Zdaje mi się że był...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>